ENSKILD FIRMAAktiebolag eller enskild firma - fördelar och nackdelar


Ska man starta aktiebolag eller enskild firma? Ja det är frågan. Förut var man tvungen att kunna lägga 100.000 kronor för att starta aktiebolag men nu har den avgiften sänkts till 50.000. På så sätt har det blivit mer attraktivt att starta aktiebolag. Fördelen med att ha ett aktiebolag är att du inte är personligen ansvarig för företaget. Ett aktiebolag är en juridisk person som är avskild från dig. I praktiken innebär detta att om företaget skulle bli skuldsatt och inte kan betala t.ex. avtalad hyra på en lokal så måste inte du som privatperson gå in och betala. Men behöver du låna pengar till ett nytt aktiebolag kommer du förmodligen att behöva gå in med personliga tillgångar som säkerhet. Har däremot bolaget funnits ett tag och har tillgångar kan man få mer förmånliga lån än en privatperson och man är naturligtvis inte personligen ansvarig.

Man kan börja med enskild firma för att sedan uppgradera till aktiebolag när man ser att det börjar gå bra. Förut sa man ofta att företaget skulle omsätta en miljon för att det skulle vara värt att starta aktiebolag och det som mest gjorde att man sade så var den gamla regeln om att man måste ha en revisor. Men den lagen är idag borttagen för mindre aktiebolag. Har du dock fler än tre anställda eller mer än 1,5 miljoner i balansomslutning eller omsätter mer än 3 miljoner kronor netto så måste du fortfarande ha revisor. Men faktum kvarstår fortfarande att administrationen för ett aktiebolag blir knepigare än den för en enskild firma. Det krävs t.ex. årsredovisning och bolagsstämma m.m.

Skillnaden mellan om man startar enskild firma eller aktiebolag är att vid det senare finns vissa ganska stora skattemässiga fördelar. I ett aktiebolag kan du nämligen välja att ta ut en del av lönen som aktiekapital. Bolagsskatten är billigare och nu när lagen om revisor är delvis borttagen så kan det verkligen löna sig. Du kan välja hur mycket du vill ta ut i lön och skatta därefter, samma frihet har du inte i en enskild firma. Det innebär att du kan bestämma hur mycket pengar som ska gå in i företaget igen.

Insynen i ett aktiebolag blir mycket större än vid en enskild firma eftersom allt måste redovisas mer utförligt och dessutom blir man kontrollerad av Skatteverket i mycket högre utsträckning.
Tillbaka till Enskild firma startsida.