ENSKILD FIRMAMåste enskild firma registreras hos Bolagsverket?


Hos Bolagsverket kan du som vill starta enskild firma registrera ditt namn så att ingen annan kan använda samma namn i länet där du registrerats. Detta kan göras på Verksamt.se genom att logga in med din e-legitimation. Men registreringen är frivillig och många väljer att inte göra den eftersom det vid enskild firma just gäller ett enda län och det blir väldigt dyrt att registrera sig i hela landet (andra regler gäller vid aktiebolag, då måste man registrera sig och det gäller då i hela landet automatiskt). Alternativ som man kan använda i stället för att registrera sig hos Bolagsverket om man driver en enskild firma är att registrera företagsnamnet hos PRV – Patent- och registreringsverket och/eller registrera domännamn med företagets namn. Kan du då få en .com eller en .se med namnet kan det fungera som ett visst skydd eftersom många företag skulle resonera som så att det inte är någon idé att ta sig ett visst namn om det inte går att få som domännamn. Hur du vill göra med alla de här sakerna avgör du såklart själv och du bedömer vilken typ av skydd som är nödvändigt för just dig.

Att anmäla enskild firma till Bolagsverket är avgiftsbelagt medan ansökan om F-skatt är gratis.

Om du ska anmäla en enskild firma till Bolagsverket så gäller att det ska vara en verksamhet som drivs i vinstsyfte och kommer att pågå under en längre tid. Det kan även gälla en ideell verksamhet men får inte vara t.ex. en hobbyverksamhet.

Innan du ansöker om ett namn kan du kontrollera så att det inte redan är upptaget. Du kan göra en sökning i Näringslivsregistret. Sedan kan det även vara bra att tänka på vissa saker innan du lämnar in din ansökan till Bolagsverket, t.ex. att namnet inte får vara alltför likt ett annat företags namn, att man inte får använda någon annan släkts efternamn, namnet får inte vara vilseledande utan måste spegla verksamheten (under förutsättningen att namnet anspelar på en verksamhet förstås).

Skyddet gäller också bara den bransch där du bedriver verksamhet.Tillbaka till Enskild firma startsida.